سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

                                     اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

                     نمونه سؤالات دین و زندگی پیش دانشگاهی (بانک سوال)- سال تحصيلي 88-1387

   نمونه سوالات درس 1 :

1- آیه زیر را ترجمه کنید و پیام آن را بنویسید.

- اِن یشا یذهبکم و یات بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز.

ترجمه:

پیام:

2- کدامیک از جملات زیر صحیح و کدام غلط هستند؟

- برترین حق و حقیقت خداست و هر موجودی حق بودن خود را از او می گیرد. صحیح *     غلط *

- هر چه انسان در کسب کمالات پیش رود، نسبت به خود غنی تر و کامل تر می گردد. صحیح *     غلط *

- هر چیزی پیش از آنکه نمایش دهنده خود باشد، نشان دهنده خالق خود است. صحیح *     غلط *

3- جملات خالی زیر را پر کنید.

- آنچه وجودش از خودش نباشد برای موجود بودن .................. است.

- رابطه وجود داشتن ما با وجود خداوند مانند رابطه ................. با ................. است.

4- پیام آیه «یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله» را بنویسید.

5- چه رابطه ای بین فقر ذاتی ما و رسیدن به کمال وجود دارد؟

6- در زمینه درک نیازمندی جهان در هستی به خداوند، استدلالی را ذکر کنید.

7- آیا نیازمندی موجودات به خدا به مرحله بوجود آمدن منحصر می شود؟ توضیح دهید.

8- چرا بدست آوردن معرفت برتر، برای جوانان هدفی امکان پذیر است؟

نمونه سوالات درس 2 :

1- معنی آیه زیر را تکمیل کنید.

- افرایتم النار التی تورون             آیا آتشی را که می افروزید، دیده اید؟

اَأنتم أنشاتم شجرتها                    ........................

ام نحن المنشؤن                          .......................

2- با توجه به آیه «ولله ما فی السموات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور» به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ترجمه کنید ........................

- این آیه بیانگر کدام شاخه توحید افعالی است؟

3- کدامیک از جملات زیر صحیح یا غلط هستند؟

- توحید ذاتی نیازمند به معرفت عمیق تری دارد.

- نه تنها وجود انسان از خداست بلکه نیرو و توان ما نیز از خداست، مفهوم لاحول و لاقوه الا بالله است.

- توحید ذاتی نیازمند به معرفت عمیق تری دارد.

4- جملات خالی زیر را پر کنید.

- اگر بگوییم باغبان و تدبیرش در رشد و محصول درخت، همه از آن خدا و تحت تدبیر او هستند همان توحید در ................. است.

- نگرش توحید بر تمام آیات خدا مانند .................. در پیکره معارف و احکام دین حضور دارند.

5- مفاهیم زیر را تعریف کنید.

- توحید ذاتی

- توحید افعالی

6- عالی ترین درجه توحید چه نام دارد؟ آن را تعریف کنید.

7- مفهوم شرک ذاتی را توضیح دهید.

8- اگر خداوند به کسی اذن ولایت دهد آیا به مفهوم واگذاری ولایت خود به دیگری است؟

9- به کار بردن چه عباراتی در فرهنگ دینی به مفهوم شرک خفی است؟

10- شاخه های توحید افعالی را نام ببرید.

نمونه سوالات درس 3 :

سؤالات کوتاه پاسخ:

1- جملات صحیح و غلط را مشخص نمائید:

الف) توحید نظری زمانی میوه خود را می دهد که به مرحله ایمان قلبی برسد. صحیح * غلط *

ب) «شرک جلی» برای یک انسان مسلمان و مؤمن هم می تواند رخ دهد. صحیح * غلط *

ج) شناخت بتها در شرایط پیچیده عصر جدید بر عهده قرآن است. صحیح * غلط *

2- در جای کلمات مناسب قرار دهید.

الف) محور و روح زندگی دینی ...................... و محور و روح زندگی غیر دینی ........................ است.

ب) اطاعت از رسول گرامی اسلام و جانشینان آنحضرت لازمه ............................... است.

ج) بعد اجتماعی توحید عملی به معنای ........................ و ........................ نظام اجتماعی در جهت خدا و اطاعت اوست.

3- با توجه به آیه به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- اِنَّ الله رَبّی و ربّکم فاعبدُوهُ هذا صراطٌ مستقیمٌ. (51 آل عمران)

الف) آیه را ترجمه کنید.

ب) با توجه به آیه فوق بگویید چه رابطه ای میان توحید افعالی و توحید عملی وجود دارد؟

به سؤالات پاسخ کامل دهید:

4- چگونه راه برای ظهور گرایش های برتر در انسان باز می شود؟

5- چرا انسان مشرک شخصیتی متفرق و پراکنده پیدا می کند؟

6- منظور از شرک اجتماعی چیست؟

7- چرا پیشوایان دینی ما درباره تکرار «لا اله الا الله» در طول روز و تفکر در آن توصیه فراوان نموده اند؟

8- چه عاملی باعث شده در جهان امروز توحید عملی مورد غفلت انسانها واقع شود؟

9- ریشه شرک و بت پرستی عصر جدید چه می باشد؟

10- علاقه به یک چیز چگونه ممکن است به «شرک خفی» در انسان مبدل شود؟

 

نمونه سوالات درس 4 :

1- پیام آیه شریفه چیست؟ قُل اِنَّما اَعِظُکُم بِواحِدَهٍ اَن تَقوموا لِلهِ مَثنی و فُرادی ...

الف) به پند پیامبر (ص) گوش کنید *          ب) برای خدا قیام کنید *          ج) خدا را بپرستید *               د) همه موارد *

2- تعریف اخلاص در بندگی:

الف) به معنای یگانه شدن انسان برای خدا *                             ب) همه کارها فقط برای رضای خدا و دوری از هوای نفس *

ج) همان حسن فاعلی و حسن فعلی است *                              د) الف و ب صحیح است *

3- چرا باید انجام هر عمل همراه با نیت خالص باشد؟

4- چهار مورد از ثمرات اخلاص را نام ببرید.

5- شیطان توانایی فریب افراد ................... را ندارد.

6- بالاترین میوه اخلاص در بندگی ................. و .................. است.

7- تقویت روحیه حق پذیری چگونه ما را در رسیدن به اخلاص کمک می کند؟

8- افزایش معرفت به خداوند چگونه ما را در رسیدن به اخلاص یاری می کند؟

9- علت دعوت قرآن کریم به تفکر و تعقل در نشانه های الهی ................ است.

10- اگر کسی پردۀ غفلت را کنار نزند ..........

الف) از معرفت خداوند بی بهره می ماند *                               ب) نمی تواند اهل راز و نیاز باشد *

نمونه سوالات درس 5 :

1- کدامیک از جملات زیر صحیح و کدام غلط است.

- در توبه به کمک ایمان و عمل صالح گناهان تبدیل به حسنات می شود. صحیح *     غلط *

- رکن اول توبه معمولاً همراه با استغفار است. صحیح *      غلط *

- توبه یک کار لفظی و ظاهری است که آثار گناه را محو می کند. صحیح *     غلط *

2- جملات خالی زیر را پر کنید.

- توجیه به .................... و  .................... به آن از پرتگاههای خطرناک سقوط در وادی ضلالت است.

- در میان حق خدا بر مردم مهمترین آن حق  .................... و  .................... اوست.

- انقلاب علیه خود انسان با ویژگی  .................... او ارتباط دارد و انسان در این زمینه علیه خود دانی قیام می کند.

3- با توجه به آیه به سئوالات زیر پاسخ دهید.

فمن تاب من بعد ظلمه ی و اصلح فان الله یتوب علیه.

.................... و آن را با (کار خوب) جبران کند  ....................

الف- آیه را ترجمه کنید.

ب) با توجه به آیه بین گناه تا غفران و بخشایش چه مراحلی باید طی شود؟

به سئوالات پاسخ کامل دهید.

4- چرا توبه را پیرایش یا تخلیه گویند؟

5- تفاوت انسان با موجودات در زمینه تغییر در خود و تمایلات درونی چیست؟

6- آیا شدت تخریبی گناهان یکسان است؟ (در 3 سطر توضیح دهید)

7- مراحل توبه از دیدگاه حضرت علی (ع) را برشمرید؟

8- با توجه به رابطه مهر خالق و مخلوق، چگونه ممکن است انسان حرمت خدای خود را می شکند؟

9- در توبه مراد از حقوق ضایع شده مردم چیست؟ نمونه ای از تضییع حقوق معنوی را بنویسید؟

10- کاربرد توبه را نام برده و هر یک را توضیح دهید.

11- منظور از توبه اجتماعی چیست؟ و راه اصلاح و معالجه جامعه از انحرافات اجتماعی کدام است؟

نمونه سوالات درس 6 :

1- آیات زیر ار ترجمه کنید:

الف) انا هدیناه السَّبیل اِما شاکراً و اِما کفوراً

ب) الله الّذی سخَّر لکم البحر لتجری الفلکُ فیه باَمره

2- پیام آیه ذیل را بنویسید. «انا کلَّ شئ خلقناه بقدر» ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم.

درست و نادرستی جملات زیر را با (ص/ غ) مشخص کنید:

1- اختیار یک امر مشهود و انکار پذیر است. (   )

2- کسی که می پندارد سرنوشت انسان بدون اختیار او رقم می خورد احساس پویایی و نشاط می کند. (   )

3- با اعتقاد به اختیار هر گونه آزادی خواهی در واقع مبارزه با تقدیر و سرنوشت به شمار می رود. (   )

4- موجودات جهان از آن جهت که خداوند متعال موقعیت مکانی و زمانی آن ها را تعیین می کند مقدر به فضای الهی هستند. (   )

5- قانونمندی و سامان بخشی الهی و نظم جهان همان قضا و قدر الهی است. (   )

جملات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

1- اختیار یک حقیقت  .................... است و هر کس آن را در خود می یابد.

2- کشتی جهان ناخدایی دارد که به علت  .................... و قدرت بی پایانش به هیچ وجه احتمال غرق شدن آن نمی رود.

3- تقدیر از علم و حکمت خداوند سرچشمه می گیرد و قضا از  .................... او.

4- انسانی که اختیار خود را باور کرده و به آن معتقد است از  .................... و خودباوری بالایی برخوردار است.

5- تقدیر به معنای  .................... و قضا به معنای  .................... است.

به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید:

1- ابیات زیر در رابطه با کدام نشانه های وجود اختیار است.

- این که فردا این کنم یا آن کنم                    این دلیل اختیار است ای صنم

- گر نبودی اختیار این شرم چیست                  این دریغ و خجلت و آزرم چیست

- هیچ گویی سنگ را فردا بیا                         ور نیایی من دهم بد را جزا

2- اولین فایده ایمان به خداوند حکیم و نظام حکیمانه او اطمینان به چه چیزی است؟

3- تفاوت اساسی میان انسان با سایر موجودات در چیست؟

به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید:

1- آیا قانون مندی جهان اختیار انسان را محدود می کند؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

2- رواج عقیده جبری گری، چه تأثیرات سوئی بر جامعه می گذارد؟ شرح دهید.

3- اختیار به معنی آزادی مطلق چگونه باعث بروز مشکلات فردی و اجتماعی می شود. توضیح دهید.

4- علل عرضی را با ذکر مثال بنویسید.

5- آیا اختیار انسان با اراده الهی منافات دارد؟ شرح دهید.

                                                                                             (  پايان سوالات نيمسال اول)

+ نوشته شده توسط گروه دین و زندگی در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1387 و ساعت 9:14 |
                                         نمونه سوالات دین وزندگی سال سوم

                                     سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

                                  اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

    نمونه سؤالات دین و زندگی  سوم متوسطه(بانک سوال)- سال تحصيلي 88-1387- بانك سوال شماره 2

1-  نیازهای بنيادين انسان کدام است؟

2- براي انكه پاسخ ما به نیازهای بنيادين انسان ا طمينان بخش با شد اين پاسخ با يد چند  ويژگي داشته باشد؟

3-اگردرموضوعي اطلاعات  صحيح ولي ناقص در اختيار عقل قرار گيرد ...............  

4-هدايت يك اصل       و         د ر نظام خلقت است ؟

5-براي تشخيص درست هدف خداوند به انسان  چه نعمتهايي عطا كرده است؟

6- رابطه عقل بادينداري  چيست؟

7- هدف خلقت انسان چيست؟

8- در حقیقت ............... هم انبیاء یکی بوده اما ............... متفاوتی داشتند.

9- منظور از آیت چیست؟ چرا آنرا معجزه گویند؟

10- مفهوم عصمت چه می باشد؟

11- چرا پیامبر (ص) به امر خدا همواره خود را آخرین رسول الهی معرفی می کرد؟

12- حفظ قرآن کریم از تحریف چگونه از عمل ختم نبوت است؟

13- برخی ویژگی های اسلام که سبب انطباق آن با نیازهای متغیر می شود را نام ببرید.

14- چه چیزی به مقررات اسلامی خاصیت انطباق و تحرک داده است؟15

15- منظور از تحدّی بر قرآن چیست؟

16- رابطه و تناسب ختم نبوت و معجزه جاویدان پیامبر اکرم (ص) قرآن چیست؟

17- چرا معجزه اصلی پیامبر اکرم (ص) و سند نبوت او قرآن قرار گرفت؟

18- منظور از تحدّی بر قرآن چیست؟

19- رابطه و تناسب ختم نبوت و معجزه جاویدان پیامبر اکرم (ص) قرآن چیست؟

20- چرا معجزه اصلی پیامبر اکرم (ص) و سند نبوت او قرآن قرار گرفت؟

21- رابطه و تناسب ختم نبوت و معجزه جاویدان پیامبر اکرم (ص) قرآن چیست؟

22- چرا معجزه اصلی پیامبر اکرم (ص) و سند نبوت او قرآن قرار گرفت؟

23-این سخن امام علی (ع) که فرمودند «رسول خدا بابی از علم به روی من گشود که از آن هزار باب دیگر گشوده می شود» بیانگر کدام قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) است و چگونه؟

24- با یک استدلال ثابت کنید که چرا ولایت و رهبری جامعه (ولایت ظاهری) از پایه های دین اسلام است؟

25- مطابق با کدام ولایت وجود پیامبر اکرم (ص) واسطه خیر و برکات مادی و معنوی انسانهاست؟

26- بنا بر سخن امام محمد باقر (ع) که برای اسلام پنج پایه شمرد کدام پایه را مهم ترین آنها شمرد؟ چرا؟

27- دلایل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی را بنویسید؟

28- مفهوم طاغوت را تعریف کرده و اطاعت از آن در اسلام چه حکمی دارد؟

29- قلمروهای رسالت پیامبران را نام برده و آیه شریفه «وتیلوا علیهم آیاته و یزکیهم ...» کدامیک از قلمرو رسالت اشاره دارد؟

30- اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهم عمیق آیات الهی چیست؟

31- رسول خدا وحی را چگونه دریافت می کرد؟

32- بهره مندی انسان از هدایت معنوی که نتیجه ی ولایت معنوی است به چه چیزی بستگی دارد؟

33- خداوند علاوه بر ولایت عام و همگانی یک ولایت اختصاصی نیز دارد این ولایت اختصاصی شامل چه کسانی میشود؟

34- طبق آیه شریفه «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین یسیرا» حکومت اسلامی روابط خویش را با بیگانگان چگونه باید تنظیم نماید؟

35- کاتبان وحی و حافظان وحی چه کسانی بودند؟

36- بالاترین مقام پیامبر چیست؟ آنرا توضیح دهید؟

37- به ترجمه ی آیه زیر دقت کنید و بنویسید که این آیه به کدام یک از قلمرو رسالت پیامبر اکرم (ص) دلالت دارد؟ «بدین گونه تو را در میان امتی که پیش از ایشان مردمان دیگری بودند فرستادیم تا آنچه را به تو وحی می کردیم بر آنان بخوانی ...» (رعد 13)

38- آخرین کتاب آسمانی و رسول خدا کدامند؟

39- بر اساس آیات قرآن وظیفه مردم در قبال ولی امر مسلمین چیست؟

40- آنچه را پیامبر اکرم (ص) .................. کرده است تا روز قیامت .............. و آنچه را .............. کرده است تا آن هنگام ............... خواهد ماند.

41- اگر مسلمانان در زندگی اجتماعی خود مرتکب اشتباه و اختلاف شدند بنا به دستور قرآن برای حل آن باید به چه کسی مراجعه کنند؟

42- نتیجه مراجعه به طاغوت برای حل مسائل اجتماعی چیست؟

43- کدام قلمرو چهارگانه رسالت پیامبر اکرم (ص) پس از نزول قرآن به پایان می رسد؟

44- چرا پیامبر اکرم (ص) «خاتم النبیین» است و پس از بعثت احتیاج به نبوت جدید نیست؟

45- ولایت معنوی که از قلمروهای رسالت و امامت است به چه معناست؟

46- قلمروهای چهارگانه رسالت پیامبر اکرم (ص) را فقط نام ببرید.

47- از مهمترین ویژگیها و صفاتی که انجام رسالت پیامبر اکرم (ص) مستلزم آن است؟

48- چرا پس از پیامبر اکرم (ص) نیاز به امام معصوم از بین نمی رود؟

49- سه اصطلاح «مرجعیت علمی» و «ولایت ظاهری» و «ولایت معنوی» را تعریف کنید.

50- نتیجه پیروی از دو میراث گرانقدر پیامبر اکرم (ص) «قرآن» و «عترت» را از دیدگاه آن حضرت بنویسید.

51- حدیثی از پیامبر اکرم (ص) دربارۀ ضرورت شناخت امام نوشته و ترجمه کنید.

52- حدیث مقابل را تکمیل، ترجمه و بگویید بیانگر چیست؟ مَن مات و لم یعرف امام زمانه ..............

53- چه کسی می تواند فرد شایستۀ امامت را تعیین کند و چگونه؟

54- مراسم «یوم الانذار» یا دعوت از خویشان را بطور خلاصه توضیح دهید.

55- در مراسم دعوت از خویشان کدام شخص دعوت پیامبر اکرم (ص) را لبیک گفت و چه فرمود؟

56- از دیدگاه قرآن ولی مسلمانان چه کسی است با توجه به آیه ولایت توضیح دهید.

57- آیه ولایت در چه زمانی نازل شد و دربارۀ چه کسی- شأن نزول آنرا توضیح دهید.

58- آیه تطهیر دربارۀ چه کسانی نازل شد و چه نکاتی از آیه فهمیده می شود؟

59- دعای پیامبر (ص) قبل از نزول آیه تطهیر چه بود؟

60- آیه تطهیر را تکمیل و ترجمه کنید. اِنّما یُریدُ الله لِیُذهب عنکم الرجل ..............

61- برخورد پیامبر اکرم (ص) با همسرش ام سلمه در هنگام نزول آیه تطهیر چه بود؟

62- چرا پیامبر اکرم (ص) مدتها وقتی از در خانۀ فاطمه زهرا (س) می گذشت آنان را اهل بیت خطاب می کرد؟

63- حدیث جابرابن عبدالله انصاری را بطور خلاصه شرح دهید.

64- در حدیث منزلت پیامبر اکرم (ص) رابطۀ خود با امام علی (ع) را با کدامیک از پیامبران بزرگوار مقایسه کرد؟

65- حدیث منزلت را توضیح دهید.

66- منظور از ثقلین که پیامبر اکرم (ص) در میان امت به یادگار گذاشت چیست و نتیجه تمسک به آن از نظر رسول خدا را بنویسید.

67- چه رابطه ای بین قرآن و اهل بیت پیامبر وجود دارد؟

68- به دو پیام مهم حدیث ثقلین اشاره کنید.

69- جریان «حجه الوداع» را توضیح دهید.

70- دو پیام از آیۀ «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ...» را بیان کنید.

71- مسلمین در واقعه غدیر در جواب این سوال رسول خدا «ایها الناس مَن اولی الناس بالمومنین من انفسهم» چه پاسخی دادند؟

72- حدیث غدیر «من کنت مولاه» را تکمیل و ترجمه کنید.

73- بعد از بیان حدیث غدیر از سوی پیامبر اکرم (ص) واکنش مسلمانان چه بود؟

74- از میان معصومین کدامیک جزء اهل بیت است ولی امام نیست؟

75- ویژگیهای حادثه عظیم و مبارک غدیر خم را بطور خلاصه بنویسید.

76- دستاوردهای خارج شدن نظام حکومت اسلامی از مسیر امامت چه بود؟

77- روش برخورد بنی عباس با اهل بیت پیامبر (ص) چگونه بود؟

78- تلاش ائمه اطهار و انجام وظایف سه گانه امامت موجب چه شد؟

79- اسوه قرار دادن معصومین باید با درک ................ و ................ زندگی آنان همراه باشد.

80- منظور از غیبت صغری چیست؟

81- به سبب ............... و ................. در ................ آن حضرت، خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد.

82- غیبت امام زمان آن قدر ادامه می یابد که نه تنها ................. بلکه ................. شایستگی درک و ظهور را بیابد.

83- با توجه به آیه «اِن الله لایغیّروا بقَومٍ حتی یُغیّروا ما بِاَنفسهم (رعد 11) تغییر و تحول در اوضاع و امور مربوط به مردم و جامعه چگونه صورت می گیرد؟

84- آیا غیبت امام زمان در مقابل ظهور است یا حضور؟ چرا؟

85- بخش اصلی رهبری امام عصر مربوط به کدام قلمرو از وظایف امام است؟ توضیح دهید.

86- پیامبران الهی برای تحقق وعده های الهی در مورد پایان روشن تاریخ چه طرحی داده اند؟

87- اعتقاد اهل سنت درباره موعود و منجی آخرالزمان چیست؟

88- آیا دین و بدست آوردن احکام دینی اختصاص به عصر پیامبر (ص) و امام علی (ع) دارد؟

89- فقیه در زمان غیبت امام عصر با تکیه بر چه پشتوانه هایی وظایف خود درباره مرجعیت و حکومت اسلامی انجام می دهد؟

90- امام عصر (عج) در پاسخ به اسحاق بن یعقوب دربارۀ رویدادهای جدید عصر غیبت راه چاره را چه معرفی نموده اند؟

91- در عصر غیبت مرجعیت علمی در شکل ................ و حکومت اسلامی در چهارچوب ................. استمرار پیدا می کند.

92- در زمان غیبت امام زمان (عج) امکان برقراری حکومت اسلامی و عدالت هست؟ توضیح دهید.

93- ملاک و معیار تشخیص مرجع تقلید برای افراد چیست؟

94- چرا در طول تاریخ فقیهان و هیچ پیامبر و امامی خود را به زور بر مردم تحمیل نکرده و حکومت اسلامی تشکیل نداده اند؟

95- شیوه های انتخاب رهبر جامعه اسلامی (ولی فقیه) را بنویسید. (خلاصه)

96- مسئولیت اساسی افراد جامعه تلاش برای دوام ................... ، ................... و ................... آن در همه ابعاد زندگی اجتماعی است.

97- آیه شریفه «واصطَنَعتُکَ لِنفسی- تو را برای خودم برگزیدم و پروردم- طه 41» دربردارنده چه مفهومی است؟

98- آیا این درست است که برخی علت گناه را عوامل اجتماعی یا اقتصادی می دانند؟

99- کدام گزینه صحیح است: تمایلات انسان به:

الف) 2 دسته، تمایلات دنیوی و تمایلات اخروی تقسیم می شود *

ب) 2 دسته، تمایلات گمراه کننده و پست و تمایلات کنترل شده و عالی *

ج) 2 دسته، تمایلات عالی یا خود عالی، تمایلات دانی یا خود دانی *

100- تفاوت انسان صاحب کرامت با انسان ذلیل زمانیکه بر سر دوراهی تصمیم گیری قرار می گیرند چیست؟

101- یکی از راههای ماندگاری بر پیمان با خدا تقویت احساس ............... است.

102- طبق نظر محققین یکی از راههای مبارزه با کژی ها و زشتی ها در جامعه چیست؟

103- شناخت بهتر خدا چه نتیجه و تأثیری بر احساس عزت و کرامت نفس افراد دارد؟

104- کرامت نفس چه تأثیری بر اعمال آدمی و مواجهه وی با گناهان دارد؟

105- به چه دلیل برخی افراد در مقابل تحریک های بیرونی تسلیم می شوند و تن به گناه می دهند؟

106- بنویسید افراد ذیل اگر کرامت نفس خود را حفظ کنند در مواجهه با موقعیت پیش آمده چگونه رفتار خواهند کرد؟ الف) جوان صاحب کرامت در مقابل شهوت: ب) فقیری که کرامت دارد:

107- تقابل نفس اماره و نفس لوامه چگونه است، مختصر توضیح دهید؟

108- رابطه کرامت نفس و بندگی و اطاعت از خدا را بنویسید.

109- به چه دلیل انسان دارای کرامت نفس از تحقیر دیگران پرهیز می کند؟

110- توانایی زن نسبت به مرد در ایجاد ................. و ................. بیش تر است.

111- خانواده یک نهاد ............... و لازمه ............... انسان است.

112- قرآن از رابطه زن و مرد پس از ازدواج چه تعبیری می کند؟

113- چرا پیشوایان دین از ما خواسته اند در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم؟

114- آیا معاشرتهای قبل از ازدواج که منشاء آن هوسهای زودگذر است در شناخت همسر مؤثر است؟ چرا؟

115- تأمین هزینه زندگی فرزندان بر عهده .................. است.

116- اهمیت رابطه محبت آمیز مرد با همسرش چیست؟ (رسول خدا در این زمینه چه می فرماید؟)

117- از نظر امیرالمؤمنین (ع) جهاد زن چیست؟

118- مهمترین وظیفه پدر و مادر چیست؟

 

+ نوشته شده توسط گروه دین و زندگی در چهارشنبه بیست و سوم بهمن 1387 و ساعت 9:1 |

نمونه سوالات درس 8 :

1- چرا بعد از شناخت هدف و غایت زندگی ایمان به آن ضروری است؟

2- مؤمن بر پایه .................. عمل صالح انجام می دهد.

3- عمل صالح و کار شایسته چه زمانی ارزشمند است؟

4- ثمره و میوۀ ایمان چیست؟

5- شناختی که از یک کار خوب یا راه رستگاری به دست می آوریم چه زمانی منجر به عمل خواهد شد توضیح دهید؟

6- مفهوم سخن حضرت علی (ع) را در مورد رابطه ایمان و عمل بنویسید؟

7- قرآن کریم جایگاه ................ را قلب معرفی می کند.

8- کانون وجود آدمی چیست؟

9- چگونه باید به هدفی که برای زندگی خود شناخته ایم ایمان بیاوریم و به سوی آن حرکت کنیم؟

10- قلب در چه صورتی برای پذیرش حقیقت آماده می شود؟

11- ایمان را تعریف کنید.

12- دو مورد از زیبایی ها قلب را که برای پذیرش حقیقت راه زندگی باید به آن آراسته باشد را بنویسید.

نمونه سوالات درس 9 :

1- جای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید.

- هر اندازه پاکی دل بیش تر باشد درهای ................. و .................. به روی انسان بازتر است.

- یکی از حکمتهای نمازهای پنجگانه ................. یاد خدا در تمام .................. در دل مؤمن است.

2- صحیح و غلط را مشخص کنید:

- راههای رسیدن به ایمان همان شیوه حفظ و نگهداری آن نیست. صحیح *     غلط *

- دوران جوانی فرصتی طلایی برای رسیدن و تقویت ایمان است. صحیح *     غلط *

3- امام خمینی درباره اصلاح نفس چه سفارشی فرمودند؟

4- راههای رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید.

5- انجام چه کارهایی ما را به یاد خدا می اندازد و چه کارهایی مانع یاد خداست؟

6- پیام آیه «ولاتُطِع مَن اَغفَلنَا قَلبَهُ عَن ذِکرنا واتّبع هواهُ و کان اَمرهُ فرطاً.

پیام 1 :

پیام 2 :

نمونه سوالات درس 10 :

1- حقیقت عزم چیست؟ و چه رابطه بین عزم و اختیار است؟

2- قدم گذاشتن در زندگی سعادتمندانه نیازمند ................ است که در فراز و نشیب حوادث سست نشود.

3- چه وقتی خدا از ما راضی و چه زمانی از ما ناخشنود خواهد بود؟

4- دین یعنی چه؟ دینداری به چه معناست؟

5- انسان های صاحب عزم و فاقد عزم را با یکدیگر مقایسه کنید؟ (2 مورد)

6- محتوای اصلی عهد در انسان با خود و خداوند چیست؟

7- برای هر یک از «واجب و مکروه» یک تعریف بنویسید.

8- تجدید میثاق روزانه عهدچه اهمیتی دارد؟

نمونه سوالات درس 11 :

1- به سوالات زیر پاسخ دهید (جای خالی)

1- شکستن پیمان خدا و خلف وعده ................... و ................ در پی دارد.

2- ................ سبب دوام عمل می شود.

3- از نظر رسول اکرم (ص) محبوب ترین کارها نزد خدا ................. هر چه اندک باشد.

4- رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود                       رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

شعر بالا اشاره به .................. دارد که به عنوان یکی از عوامل تقویت عزم می باشد.   

 2- به سوالات چهار گزینه ای زیر پاسخ دهید.

1- جمله «خواستن توانستن است» مربوط به کدامیک از گزینه های زیر است.

الف) رعایت اصل اعتدال *  ب) رعایت اصل تدریج و تداوم * ج) عملی دانستن تصمیم جدید *        د) تسریع در انجام تصمیم *

2- جمله «فوق توان و قدرت بودن کار سبب ناکام ماندن آن کار است» مربوط به کدام یک از عوامل تقویت عزم است؟

الف) رعایت اصل اعتدال *                                                   ب) عملی دانستن تصمیم جدید *      

ج) رعایت اصل تدریج و تداوم *                                           د) توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم * 

3- شعر: غافل مباش از عاقلی دریاب اگر صاحب دلی               باشد که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را

مربوط به کدام عامل تقویت عزم است؟

الف) توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان *               ب) تسریع در انجام تصمیم *

ج) توجه به عاقبت و ثمرات پایداری در تصمیم *                    د) عملی دانستن تصمیم جدید *

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- اجرای برنامه و استمرار آن چه پیامدی برای نفس انسان دارد؟

2- غفلت یعنی چه؟

3- غافل کیست؟

4- تفاوت غفلت با فراموشی را بنویسید.

5- چه عواملی تصمیمات زیر را تهدید می کند؟

الف) خواندن نماز:

ب) مطالعه کتاب های مفید:

ج) کمک به نیازمندان:

6- عوامل تقویت عزم را نام ببرید.

4- به سوالات زیر پاسخ کامل (توضیح) دهید.

1- چرا امام صادق (ع) می فرمایند: (سزاوار است کسی که همت بر کار خیری کرده در عمل به آن تسریع کند و آن را به تأخیر نیندازد)؟

2- توجه به حضور در پیشگاه خداوند و فرشتگان را به عنوان یکی از عوامل تقویت عزم توضیح دهید.

نمونه سوالات درس 12 :

1- جاهای خالی زیر را پاسخ دهید.

1- مهمترین جنبه هر عمل ................. یا ................ است که از انجام آن داریم.

2- دین داری ............... با خداست.

3- شکستن پیمان با خدا به ................ می انجامد.

4- رکن نماز عملی است که ................... سبب باطل شدن نماز می شود.

5- غیر رکن نماز عملی است که اگر .............. سبب باطل شدن نماز می شود.

2- به سوالات چهارگزینه ای زیر پاسخ دهید.

1- راه وفای به عهد به خدا است؟

الف) تجدید عهد *             ب) مراقبت *                              ج) محاسبه *                            د) ارزیابی *

2- مراقبت یعنی چه؟

الف) زیر نظر داشتن *         ب) دقت و توجه *                      ج) محافظت *                          د) الف و ب درست است *

3- این سخن از کدام بزرگوار است: «به حساب خود رسیدگی کنید قبل از اینکه به حساب شما برسند.»

الف) حضرت علی (ع) *     ب) پیامبر اکرم *                         ج) امام کاظم (ع) *                   د) امام صادق (ع) *

4- محاسبه اعمال باید چگونه و در چه زمانی باشد؟

الف) شبانه- در اول هر روز بعد از خواب *                             ب) روزانه- در پایان هر روز بعد از خواب *

ج) روزانه- پایان هر روز قبل از خواب *                                 د) شبانه- پایان هر روز قبل از خواب *

3- به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

1- باقی ماندن بر پیمانی که با خدا بسته ایم چه پیامدی دارد؟

2- ابعاد مراقبت را نام ببرید.

3- برای انجام اصل نماز چند دسته عمل واجب است نام ببرید؟

4- ارکان نماز را نام ببرید؟

5- اعمال غیر رکن نماز را بنویسید.

6- مؤثر بودن یک عمل به چه چیزی بستگی دارد؟

7- از نظر امام صادق (ع) چه کسی جزء بیداران است؟

8- منظور از این سخن حضرت علی (ع) چیست؟ثمره المحاسبه صلاح النفس

4- به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

1- منظور از اصل عمل چیست و مراقبت از آن باید به چه صورت انجام پذیرد؟

2- چرا باید از نیت و قصد خود در هنگام عمل مراقبت کنیم؟

3- چرا بعد از مراقبت اعمال، محاسبه و ارزیابی ضروری است؟ یا (فایده محاسبه اعمال چیست؟)

4- آسان گرفتن و گذشت در چه صورتی پسندیده است و در چه صورتی ناپسند است؟

5- محاسبۀ اعمال باید چگونه باشد؟

6- چرا مراقبت در ابتدای اجرای هر برنامه ضروری تر است؟

7- چرا پیامبر اکرم (ص) فرموده است «انما الاعمال بالنیّات»؟

8- بعضی از افراد می گویند «ما اعمال و عباداتی را انجام می دهیم ولی تاثیر آن ها را در خود احساس نمی کنیم.» فکر می کنید اشکال کار این افراد در کجاست؟

9- چه رابطه ای میان «مراقبت» و «محاسبه» برقرار است؟ آیا این دو به یکدیگر وابسته اند؟

10- کیفیت انجام عمل را به عنوان یکی از ابعاد مراقبت توضیح دهید؟

نمونه سوالات درس 13 :

1- چرا باید در زندگانی برنامه ریزی داشته باشیم؟

2- دورۀ کودکی و نوجوانی و جوانی چه دوره ای است؟

3- آیا داشتن برنامه زندگی فقط خاص انسان است؟ چرا؟

4- طبق سخن پیامبر اکرم (ص) برای انسان عاقل و خردمند چه چیزهایی ضروری است؟

5- پیامبر اکرم (ص) اوقات خود را به چند دسته تقسیم می کرد؟

6- اسوه به چه معناست؟ و قرآن چه کسانی را به عنوان اسوه معرفی می کند؟

7- علی (ع) در برنامه ای به عثمان بن حنیف دربارۀ الگو و اسوه بودن چه فرمود؟

8- وظایف و برنامه های زندگی که برای انجام آن ها با خدا عهد می بندیم به طور کلی به چند دسته تقسیم می شوند (همراه با مثال)؟

9- سفارش امام صادق (ع) را دربارۀ خواب مختصراً بنویسید.

10- سیره و روش پیامبر اکرم (ص) در زمینۀ خوردن غذا چگوه بود؟

11- چگونه می توان ثابت کرد که رسول خدا (ص) و اهل بیت به سلامتی و قدردانی جسمانی خود اهمیت می دادند؟

12- خواب و استراحت پیامبر اکرم (ص) چگونه بود و امام محمدباقر (ع) در این رابطه چه می فرماید؟

13- مقصود از این که رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست؟

14- این اعمال هر یک مربوط به کدام یک از اعمال سه گانه می باشد؟

15- امام صادق (ع) بستر را برای چه کسی در حکم مسجد می داند؟

الف) با وضو باشد *           ب) توبه و استغفار *                     ج) قبل از بستر قرآن بخواند *      د) برای فردا برنامه ریزی کند*

16- آیۀ شریفۀ «یا بنی لاتشرک بالله» بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟

الف) حق الناس *               ب) حق الله *                              ج) حق النفس *                        د) همه موارد *

17- شرک نورزیدن به خدا، امر به معروف در برنامۀ زندگی، به ترتیب مربوط به کدام گزینه است؟

الف) در ارتباط با خدا- در ارتباط با خود *                             ب) در ارتباط با خدا- در ارتباط با دیگران *

ج) در ارتباط با خود- در ارتباط با خدا *                                د) در ارتباط با دیگران- در ارتباط با دیگران *

18- خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد؟

الف) مباح *                      ب) مکروه *                               ج) مستحب *                            د) حرام *

19- عبارت قرآنی زیر در ارتباط با چه کسانی است؟ (خود- خدا- دیگران)

الف) اقم الصلاه *              ب) ولا تشرک بالله *                   ج) واقصد فی مشیک *              د) وامربالمعروف *

نمونه سوالات درس 14 :

1- سخن ا مام صادق (ع) در مورد قرائت قرآن در جوانی را بنویسید.

2- خواندن قرآن کریم و تدبر در آن چه ثمرات و نتایجی دارد؟

3- هدف اصلی نزول قرآن چیست؟

الف) انذار مردم *               ب) بشارت مردم *                       ج) تذکر مردم *                        د) هدایت مردم *

4- چرا شایسته است قرآن بخوانیم و در آن تفکر کنیم؟

5- محدودۀ تاریخی و جغرافیایی هدایت قرآن کریم چه قدر است؟

6- با داشتن چه ویژگی هایی می توان از هدایت قرآن کریم بهره مند شد؟ (ذکر 4 مورد)

7- وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن کریم پس از پیامبر اکرم (ص) بر عهدۀ چه کسانی است؟

8- در آیۀ «هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین» برای بره بردن از هدایت قرآن داشتن چه صفتی توصیه شده است؟

9- خداوند وظیفۀ تعلیم و تبیین قرآن کریم را به عهدۀ چه کسی قرار داده است؟

10- اگر ما مسلمانان در خواندن قرآن کریم سهل انگاری کنیم و در تنظیم برنامه های زندگی خود از راهنمایی های آن بهره نبریم با چه مشکلاتی روبرو خواهیم شد؟

نمونه سوالات درس 15 و 16 :

1- وظایف اصلی ما در برابر خداوند چیست؟

2- سزاوار است که ما همواره به یاد ............... باشیم.

3- چه عملی همه وظایف ما را در برابر خداوند در بر می گیرد؟

4- ................. و .................. و .................. نمونه هایی از یاد و ذکر خداست.

5- مراحل ارتباط با خداوند را بیان کنید.

6- دو عبارت از نماز که درباره دعا و درخواست از خداست بنویسید.

7- آیه انّنی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری بیانگر کدام مرحله ارتباط با خداست.

الف) تحمید *                    ب) تسبیح *                                ج) یاد خدا *                            د) دعا و درخواست *

8- چهار عبارت قرآنی در نماز که دربارۀ تسبیح خداوند است را بنویسید.

9- راز شستن صورت در وضو چیست؟

10- از مقدمات و شرایط واجب و مستحب نماز هر کدام دو مورد بنویسید.

11- چرا در وضو دست ها را می شوییم؟

12- پوشش زن هنگام نماز چگونه باید باشد؟

13- رازوحكمت مسح سر و پا چیست؟

14- خواب در چه صورتی وضو را باطل می کند؟

15- مطابق فرمایش امام رضا (ع) چرا انسان به وضو امر و فرمان داده شده است؟

16- چرا در وضو شستن صورت- دست- مسح پا و سر واجب شده است؟

17- چگونه می توان عهد با خدا را تجدید نموده و وفاداری خود را به محبوب نشان داد؟

18- رسول خدا (ص) در اهمیت تأثیر نماز بر انسان چه می فرماید؟

   

+ نوشته شده توسط گروه دین و زندگی در چهارشنبه نهم بهمن 1387 و ساعت 11:6 |

نمونه سوالات درس 5 و 6 :دین وزندگی اول

1- چرا خداوند را آن گونه که شایستۀ اوست، نمی توان شناخت؟

مقدمه:

نتیجه:

2- توضیح دهید که چه راهی برای معرفت به خدا و توصیف او پیشنهاد شده است؟ چرا؟

مقدمه:

نتیجه:

3- چرا خداوند مانند مخلوقات نیست؟

مقدمه:

نتیجه:

4- چرا خداوند تنها مالک و مدبر حقیقی جهان است؟

مقدمه:

نتیجه:

5- چرا نیازها و خواست های خود را از خدا می خواهیم؟

مقدمه:

نتیجه:

6- اسماء و صفات خداوند را در سوره های حمد و توحید بنویسید.

7- چرا صفات موجودات دیگر را نمی توان با صفات خداوند مقایسه کرد؟

8- کدام یک از دو عبارت زیر، مضمون آیۀ زیر است؟ وَ نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مَن حَبلِ الوَریدِ. (ق 16)

الف) بی تو هیچ اند، فقیرند، بی تو با نیستی قرینند.

ب) چگونه از تو غافل باشم وقتی که تو با من هستی.

9- نشانه های وجود خدا در انسان و جهان چه صفاتی هستند؟

10- با توجه به آیه زیر، اسماء و صفات مربوط به آن را، استخراج نمایید.

وَ ءَایَهٌ لَهُم الاَرضُ المَیَهُ اَحیَیناها و اَخرَجنا مِنها حَبّاً فَمِنهُ یَأکُلُونَ.

نمونه سوالات درس 7 :

1- چرا صفات سلبی را نمی توان به خداوند نسبت داد؟

2- اگر می گوییم خداوند صفات مخلوقات را دارد مقصود چه صفاتی است؟

3- چون خداوند قادر مطلق است عجز را نمی توان به او نسبت داد. ص *     غ *

4- چون خداوند ..................... است نمی توان جهل را به او نسبت داد.

5- در قرآن کریم شیوۀ چه کسانی  نکوهش شده است؟

6- در اشعار زیر صفات سلبی و ثبوتی را تفکیک کنید.

تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیازی

7- چه تفاوتی میان صفات خدا و انسان وجود دارد؟

8- کدامیک از صفات زیر سلبی و کدام ثبوتی اند؟

رحمان- ظلم- المُتکبر- کامل

9- صفات ثبوتی را با ذکر مثال تعریف کنید.

10- آیا هر صفتی را که در مخلوقات می بینیم می توانیم به خداوند نسبت دهیم؟ بله *     خیر *

نمونه سوالات درس 8 :

1- چرا بعد از شناخت هدف و غایت زندگی ایمان به آن ضروری است؟

2- مؤمن بر پایه .................. عمل صالح انجام می دهد.

3- عمل صالح و کار شایسته چه زمانی ارزشمند است؟

4- ثمره و میوۀ ایمان چیست؟

5- شناختی که از یک کار خوب یا راه رستگاری به دست می آوریم چه زمانی منجر به عمل خواهد شد توضیح دهید؟

6- مفهوم سخن حضرت علی (ع) را در مورد رابطه ایمان و عمل بنویسید؟

7- قرآن کریم جایگاه ................ را قلب معرفی می کند.

8- کانون وجود آدمی چیست؟

9- چگونه باید به هدفی که برای زندگی خود شناخته ایم ایمان بیاوریم و به سوی آن حرکت کنیم؟

10- قلب در چه صورتی برای پذیرش حقیقت آماده می شود؟

11- ایمان را تعریف کنید.

12- دو مورد از زیبایی ها قلب را که برای پذیرش حقیقت راه زندگی باید به آن آراسته باشد را بنویسید.

نمونه سوالات درس 9 :

1- جای خالی را با کلمات مناسب تکمیل نمایید.

- هر اندازه پاکی دل بیش تر باشد درهای ................. و .................. به روی انسان بازتر است.

- یکی از حکمتهای نمازهای پنجگانه ................. یاد خدا در تمام .................. در دل مؤمن است.

2- صحیح و غلط را مشخص کنید:

- راههای رسیدن به ایمان همان شیوه حفظ و نگهداری آن نیست. صحیح *     غلط *

- دوران جوانی فرصتی طلایی برای رسیدن و تقویت ایمان است. صحیح *     غلط *

3- امام خمینی درباره اصلاح نفس چه سفارشی فرمودند؟

4- راههای رسیدن به ایمان و تقویت آن را نام ببرید.

5- انجام چه کارهایی ما را به یاد خدا می اندازد و چه کارهایی مانع یاد خداست؟

6- پیام آیه «ولاتُطِع مَن اَغفَلنَا قَلبَهُ عَن ذِکرنا واتّبع هواهُ و کان اَمرهُ فرطاً.

پیام 1 :

پیام 2 :

نمونه سوالات درس 10 :

1- حقیقت عزم چیست؟ و چه رابطه بین عزم و اختیار است؟

2- قدم گذاشتن در زندگی سعادتمندانه نیازمند ................ است که در فراز و نشیب حوادث سست نشود.

3- چه وقتی خدا از ما راضی و چه زمانی از ما ناخشنود خواهد بود؟

4- دین یعنی چه؟ دینداری به چه معناست؟

5- انسان های صاحب عزم و فاقد عزم را با یکدیگر مقایسه کنید؟ (2 مورد)

6- محتوای اصلی عهد در انسان با خود و خداوند چیست؟

7- برای هر یک از «واجب و مکروه» یک تعریف بنویسید.

8- تجدید میثاق روزانه عهدچه اهمیتی دارد؟

+ نوشته شده توسط گروه دین و زندگی در چهارشنبه نهم بهمن 1387 و ساعت 10:53 |

                               سازمان آموزش و پرورش استان مازندران

                                اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر

         نمونه سؤالات دین و زندگی (بانک سوال)-نيمسال اول ودوم سال تحصيلي 88-1387

نمونه سوالات درس 1 و 2 :

الف- جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.

1- راز شکفتن دانه در گیاه را باید در .................... که خداوند در دل دانه به امانت نهاده است جستجو کنیم.

2- حضرت ابراهیم (ع) با  ....................  و  ....................  حقیقت را یافت و به آرامش رسید.

3- حضرت ابراهیم (ع)  چیزی را که  ....................  دوست ندارد.

4- حضرت ابراهیم (ع) .................... به سوی آفرینندۀ آسمان و زمین روی آورد.

5- حضرت ابراهیم (ع) نمونه و اسوۀ انسانهای  .................... است.

6- برای انسان حقیقت زندگی چیزی نیست جز  .................... .

7- روح انسان  .................... است و خوبیها را به صورت بی پایان می خواهد.

8- انسان میل به  .................... و  .................... دارد و به میزانی که به آنها می رسد احساس خرسندی و نشاط می کند.

9- قرآن کریم  .................... را مسئول تعیین سرنوشت یا آیندۀ خویش می داند.

10- درخت وجود انسان با شکوفایی همۀ  .................... فرد طراوت و شادابی می گیرد.

ب- گزینۀ صحیح را انتخاب کنید.

1- سرّ شکفتن دانه در گیاه چیست؟

الف- خاک، آب، نور *                                                      ج- نور، دما، آب *

ب- قابلیتی که خداوند به او داده است  *                                د- قابلیتی که بطور تصادفی در دانه وجود دارد *

2- انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود؟

الف- انتخاب قبیله *           ب- انتخاب معبود *                    ج- انتخاب سرنوشت *              د- در انتخاب حقیقت *

3- چرا حضرت ابراهیم (ع) ستاره، ماه و خورشید را لایق پرستش نمی دانست؟

الف- به علت فانی بودن *   ب- چون در حال تغییر هستند *    ج- چون افول می کنند *           د- در موارد ب و ج *

4- چرا حضرت ابراهیم (ع) از عمویش آزر جدا شد؟

الف- می خواست یکتاپرست بماند *                                     ج- می خواست مردم را نجات دهد *

ب- می خواست به استقلال فکری برسد *                              د- می خواست به حقیقت برسد *

5- در هر انتخابی چگونه می توان به توفیق رسید؟

الف- تفحص *                  ب- تفکر *                                ج- تجسس *                           د- تشخیص *

6- از مهمترین نعمتهای الهی به انسان چیست؟

الف- قدرت تفکر و انتخاب *       ب- نیل به سعادت *          ج- رسیدن به خوشبختی *         د- شکرگزاری *

7- حقیقت زندگی انسان مربوط به کدام گزینۀ زیر است؟

الف- پاسخ به نیازها * ب- پاسخ مثبت به نیازهای انسانی *  ج- یافتن تمامی حقایق انسانی * د- شکوفایی همۀ استعدادهای نهفته *

8- کدام گزینۀ زیر بیان کنندۀ رشد گیاهان و حیوانات است؟

الف- متنوع است *             ب- دارای محدودیت است *        ج- بی نهایت است *                 د- گسترده است *

9- چه زمانی انسان به رستگاری می رسد؟

الف- شکوفا کردن استعدادها *                                             ج- داشتن قدرت تفکر *

ب- داشتن عزم و اراده *                                                       د- داشتن قدرت انتخاب *

10- تفاوت استعدادهای انسانی با استعدادهای نهفته در گیاهان چیست؟

الف- گیاه محدود- انسان گسترده *           ج- گیاه بعد از رسیدن به کمالش متوقف می شود اما انسان بی نهایت طلب است *

ب- گیاه طبیعی- انسان علاوه بر طبیعی به دست خودش رشد می کند *           د- همه موارد *

ج- سؤالات تشریحی

1- انتخاب بزرگ حضرت ابراهیم (ع) چه بود؟

2- معنای آیۀ «وَ لِیَکُونَ مِنَ المُوقنین» چیست؟

3- ترجمه آیۀ اِنّی اَراکَ و قَومَکَ فی ضَلالٍ مبین چیست؟  

4- چرا حضرت ابراهیم (ع) جهت خدایی را برای زندگی خویش برگزید؟

5- حضرت ابراهیم (ع) انتخاب بزرگ خویش را بر چه معیاری انجام داده است؟

6- چرا هر انسانی خواستار خوبیها و زیبایی ها است؟

7- چرا انسان مسئول سرنوشت خویش است؟

8- شرط هدایت انسان در راه سعادت چیست؟ آیه ای در این مورد بنویسید؟

9- نوجوانی حضرت ابراهیم (ع) چگونه آغاز شد؟

10- آغاز انتخاب برای انسان چه هنگامی است؟

11- قدرت تفکر و قدرت انتخاب هر یک چه نقشی در حرکت تکاملی انسان دارند؟

نمونه سوالات درس 3 و 4 :

1- آیات زیر را ترجمه کنید:

الف- ما عندالله خیر و ابقی            ب- فطر السماوات والارض حنیفا

سوالات چند گزینه ای، صحیح و غلط، تکمیل کردنی

1- برای شکوفا شدن استعداد خداوند چه ویژگی به ما داده است؟

الف- قدرت تفکر و تعقل *                                                      ب- قدرت اختیار و انتخاب *        ج- قدرت تفکر و اختیار *                                         د- قدرت حق *

2- جملۀ (آدمهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند، زود به پایان نمی رسند و تمام نمی شوند) از کیست؟

الف- پیامبر اسلام (ص) *       ب- امام خمینی (ره) *              ج- قرآن *                               د- آیت الله خامنه ای *

3- با قدرت انتخاب ....................

الف- خوبی ها را می شناسند *         ب- خوبی ها را انتخاب می کنند *          ج- خوبی ها را می شناسند و راه رسیدن به آنها را انتخاب می کنند *

4- چه زمانی هدف ما استعداد بیشتری را در بر می گیرد؟

الف- زمانی که هدف ما برتر باشد *                                      ب- زمانی که هدف ما جامع باشد *

ج- زمانی که هدف ما درست و صحیح باشد *                       د- زمانی که هدف ما برتر و جامع باشد *

5- نهال وجود انسان به دست .................... رشد می کند.

الف- خدا *                      ب- خودش *                             ج- غریزی *

6- ارزش و اهمیت استعدادها ....................

الف- یکسان هستند *         ب- مساوی هستند *                    ج- دارای ارزش و اهمیت نیستند *

7- مبدأ و سرچشمه خوبیها ....................

الف- پیامبران *                  ب- امامان *                               ج- خداوند *                            د- خود انسان *

8- چه کسی می تواند روح پایان ناپذیر انسان را سیراب کند.

الف- ذات مقدس خدا *         ب- خود انسان *                     ج- امامان *                              د- پیامبران *

9- برای انتخاب صحیح هدفها و دل بستن به آنها نیازمند معیار و ملاک هستیم. ص *      غ *

10- منشأ تفاوت در هدفها و دل بستگی ها تفاوت در تصمیم ها است. ص *     غ *

11- مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است. ص *     غ *

12- آنچه نزد خداست ....................

13- مهمترین نعمتی که خدا به ما بخشیده ...................... و ...................... است.

14- برترین نعمت و خوبی بهشت .................... و ..................... است.

15- هدفهای اخروی درجاتی ................... دارند.

16- برترین محبوب .................. زیرا ...................

17- آدمی در ................... در جست و جوی سرچشمه خوبیها و زیبایی هاست.

سوالات تشریحی

1- از چه معیاری برای انتخاب هدفها و دل بستگی ها می توانیم استفاده کنیم؟

2- ویژگی های هدف های اخروی را بنویسید؟ (2 مورد)

3- هدف ها و دلبستگی های اصلی و فرعی را نام ببرید؟ (2 مورد)

4- چرا انسان مسئول تعیین سرنوشت خویش است؟

5- الگو قراردادن حمزه سيد الشهد ا باعث بوجودآ مدن چه ویژگیهایی در انسان ميشود؟

6- خداوند قادر و عالم است یعنی چه؟

7- پیام آیه وعدالله المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانهار (آیه 72 سوره توبه) را بنویسید؟

+ نوشته شده توسط گروه دین و زندگی در چهارشنبه نهم بهمن 1387 و ساعت 10:47 |


دایرکتوری سایتهای مهدوی

مجموع لینکهای مهدوی

کانون وبلاگهای مهدوی